• Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан
  • Qalamgerkz@gmail.com
  • 8701 285 46 37
  • Qalamger.kz::-Қаламгер порталы.
Көмек

Көмек

Қосымша сұрақтар үшін :

Whatsapp: 8747 409 1542

Почта: qalamgerkz@mail.ru

Instagram: qazaqmektebi 

Сайт: qalamger.kz

Қатысу жарнасы: 800 тенге


Төлем жасау үшін: (kaspi gold)

5169497146454693

ИИН: 9112 0245 0132 (Гүлерке)


Тіркелу үлгісі (телефонмен)